Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju opreme