KONTAKT
Kvalitet

Naš imperativ je kvalitet

Menadžment i zaposleni u Valjaonici bakra Sevojno su kao svoj primarni cilj postavili kvalitet proizvoda, poslovnih procesa i zadovoljenje potreba i očekivanja kupaca ali i svih ostalih zainteresovanih strana; svesni da jedino (strateški) definisan kvalitet obezbeđuje konkurentnost preduzeća i dugoročan opstanak na tržištu.

Uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom, sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, se upravo zasniva na ovom konceptu.

Još od uspostavljanja 1997. godine, težimo stalnom unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom kroz:

  • Kontinualan nadzor, merenja i poboljšanja procesa
  • Podizanje nivoa sposobnosti resursa
  • Redovne provere QMS-a (eksterne i interne) i preispitivanja od strane rukovodstva
  • Dosledno sprovođenje mera poboljšanja za sprečavanje neusaglašenosti u funkcionisanju poslovnog sistema

Naši osnovni prioriteti i načela poslovanja iskazani su u Politici kvaliteta. Svi zaposleni u Valjaonici bakra Sevojno su odgovorni da svoje aktivnosti obavljaju u skladu sa ovom Politikom. Unapređenje sistema kvaliteta proizvoda stalan je zadatak, a rezultat tih aktivnosti je i sertifikat NSF/ANSI 61 za CuZn15 cevi (eng. red brass pipes C 230). U decembru 2016. godine izvršena je resertifikaciona provera sistema menadžmenta kvalitetom od strane SGS-a (Société Générale de Surveillance), vodeće svetske kompanije za verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju.

Težimo da budemo najbolji u onome što radimo i to je usmerenje iz koga proizilaze osnovni principi ustanovljenog sistema menadžmenta kvalitetom i naše Politike kvaliteta.

Politika-Kvaliteta-09-06-2014-