ORGANIZACIJA
CSR

Valjaonica bakra Sevojno je oduvek isticala važnost društveno odgovornog poslovanja i aktivni je učesnik u rešavanju socijalnih i ekoloških problema lokalne zajednice od svog nastanka. Dominantan uticaj na jačanju i razvoju šireg okruženja jasno dokazuju da je Valjaononica bakra uvek bila generator razvoja užičkog kraja. Naš moto je da je ulaganje u razvoj društva u kome posluje Valjaonica Bakra u isto vreme i ulaganje u razvoj Valjaonice bakra Sevojno.

I pored teških uslova koji su poslednjih godina prouzrokovani ekonomskom krizom, društvena odgovornost se nije dovodila u pitanje. Svoju predanost prikazali smo nizom akcija koje smo podržali a koje su organizovane od strane pojedinaca i organizacija.

U partnerstvu sa Gradom Užicem podržali smo kampanju NALED-a koja je promovisala sertfikaciju gradova sa povoljnim okruženjem čiji je cilj povećanje direknih stranih i domaćih investicija kao rezultata stvaranja dobre poslovne klime. Na ovaj način je investitorima data preporuka u uslovima za investiranje na lokalnom nivou a gradu Užicu pružena podrška za rast konkuretnosti u odnosu na ostale lokalne samouprave u okruženju.

Na inicijativu menadžmenta, aktivno smo podržali akciju “Bitka za porodilišta” gde smo za potrebe Užičke bolnice donirali dva CTG aparata koja su značajno olakšali rad medicinskog osoblja a posebno doprineli osećaju lagodnosti i sigurnosti kod trudnica. Zajedničkim doprinosom sa ostalim donatorima u potpunosti su zadovoljene potrebe za medicinskom opremom za užičko porodilište. Ovom akcijom Valjaonica bakra Sevojno je doprinela razvoju brige za najmlađe, nastavljajući da se bori za budućnost svoje lokalne zajednice.

Demonstrirali smo svoju predanost i dokazali da je ona stvarna i da donosi stvarne rezultate. Naš cilj je da nastavimo da budemo okosnica razvoja kraja u kome poslujemo a osećaj zadovoljenja potreba zajednice čini nas ponosnima na svoju predanost ideji altruizma.