headerPhotos-istorija
Istorija

Valjaonica bakra Sevojno AD je započela proizvodnju 1952.godine

Projektovani kapacitet Valjaonice bakra Sevojno bio je 25.000 t/god. Tokom kasnijih faza izgradnje povećan je kapacitet do 60.000 t/god, u čijoj su strukturi valjani poluproizvodi učestvovali sa oko 60%, a presovani i vučeni sa oko 40%. Fabrika postaje najveći prerađivač bakra i legura bakra na prostorima nekadašnje Jugoslavije, što je svrstava u red poznatih i većih fabrika ove vrste u Evropi i svetu.

istorija-1

istorija-2

istorija-3