headerPhotos-onama
Menadžment
Milija Božović – Generalni direktor

Milija Božović ima blizu 40 godina iskustva u radu u Valjaonici bakra Sevojno. Svoju karijeru je započeo 1976. godine a tokom niza godina obavljao je odgovorne poslove vezane za pitanja finansija, investicija, analitike i marketinga. Vršio je izvršne funcije kako u organizacionim jedinicama tako i na nivou celine Valjaonice bakra Sevojno. Direktor komercijalnih poslova postaje 1992. godine a Izvršni direktor Valjaonice bakra Sevojno 2004. godine. Funkciju Generalnog direktora obavlja od juna 2014.

Gospodin Božović diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

 

Stanimir Stanković – Direktor proizvodnje

Stanimir Stanković ima preko 20 godina iskustva u radu u Valjaonici bakra Sevojno. Profesionalnu karijeru je započeo na poslovima inženjera-tehnologa gde je učestvovao u definisanju tehnologija za različite proizvode.

Funkciju Upravnika pogona Presaonice obavljao je od 2012. godine. Sprovedenim razvojnim projektima vezanim za novu I postojeću opremu u pogonu unapredio je proces rada kako Presaonice tako I cele proizvodnje. Aktivno je učestvovao u  definisanju organizaciono-tehničkih mogućnosti rada pogona.

Funkciju Izvršnog direktora, Direktora proizvodnje obavlja od oktobra 2016.

Stanimir Stanković diplomirao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu.

 

Gordana Todorović – Direktor prodaje

Gordana Todorović  ima preko 30 godina iskustva u radu u Valjaonici bakra Sevojno. Svoju karijeru je započela 1983. godine a tokom niza godina obavljala je odgovorne poslove vezane za pitanja prodaje. Celu svoju profesionalnu karijeru posvetila je unapređenju poslovanja Valjaonice bakra Sevojno kroz stalan rad na podsticanju prodaje I plasmana proizvoda na domaćem i inostranom tržištu I samim tim na neprestani razvoj Sektora prodaje. Funkciju direktora prodaje obavlja od decembra 2014.

Gospođa Todorović diplomirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1982. godine.

 

Nataša Pančić – Direktor ljudskih resursa i korporativnih poslova

Nataša Pančić ima blizu 20 godina profesionalnog iskustva u oblastima upravljanja ljudskim resursima. U svojoj dosadašnjoj bogatoj karijeri, obavljala je odgovorne poslove na pozicijama Direktora I Izvršnog direktora razvoja ljudskih resursa u firmama Soko Štark, Droga Kolinska, Beohemija I Termoelektro. Od 2011. godine zaposlena je u East Point Holdingu na poziciji HR Direktor Grupe. Od juna 2012 do septembra 2014. je angažovana na poziciji Izvršnog direktora korporativnih poslova u NOVKABEL a.d. (Novi Sad) –član East Point Holdings Ltd. Trenutno je na poziciji Grupnog direktora za upravljanje ljudskim resursima u East Point Holdingu kao i Izvršni direktor za ljudske resurse i korporativne poslove u Valjaonici bakra Sevojno.

Angažovana je i kao konsultant – Stručni saradnik iz oblasti ljudskih resursa za konsultantske kuće iz oblasti HR. Svoju akademsku karijeru ostvaruje kao gostujući profesor na Univerzitetu Singidunum.

Nataša Pančić je diplomirala na fakultetu organizacionih nauka i po zanimanju je diplomirani inženjer organizacionih nauka – smer menadžment.

Vasa Žigić – Direktor nabavke

Vasa Žigić ima skoro 30 godina iskustva u velikim trgovinskim kompanijama koje se bave različitim vrstama opreme (rudarstvo, inženjerstvo i građevinska oprema) i roba (crni i obojeni metala). Kao ekonomista svoju karijeru je započeo u Generalexportu  u Srbiji, kompaniji sa obrtom od 7 miliardi $ godišnje i 5.000 zaposlenih širom sveta. U periodu 1992-2001. godine radio je u Moskvi i to najpre u Unibros Holdings Ltd (oblast gvožđa i čelika) a 1996. godine se pridružio East Point Holdings Ltd. u predstavništvu u Moskvi a 2011 .godine prelazi za Beograd. Od tada obavlja odgovorne poslove u EPH a najviše poslove vezane za Valjaonicu bakra Sevojno.

Trenutno obavlja funciju Izvršnog direktora za nabavku i bezbednost u Valjaonici bakra Sevojno.

 

Miloš Zdravković – Direktor finansija

Miloš Zdravković ima blizu 10 godina iskustva u oblasti finansija. Pre dolaska u Valjaonicu bakra Sevojno radio je  poslovima revizije I kao konsultanat u Deloitte d.o.o. Implementirao je system interne kontrole u Roaming Electronics d.o.o., Beograd a od novembra 2013.godine obavlja funkciju Finansijskog direktora Valjaonice bakra Sevojno.

Gospodin Zdravković je diplomirao ekonomiju na Univerzitetu Braća Karić u Beogradu.

 

Milomir Cvijović – Direktor tehničke podrške proizvodnji

Milomir Cvijović ima 15 godina radnog iskustva u Valjaonici bakra Sevojno. Obavljao je odgovorne funkcije u oblasti elektro-održavanja i projektovanja. Realizovao je veliki broj broj projekta u cilju modernizacije procesa proizvodnje. Od 2013.godine obavlja funkciju Direktora tehničke podrške proizvodnji.

Gospodin Cvijović je diplomirao na Tehničkom fakultetu u Čačku  i stekao zvanje diplomirani elektro inženjer za industrijsku energetiku.