ORGANIZACIJA
Misija i vizija

Misija

Naša misija je unapređenje svih poslovnih procesa kroz inovacije, poboljšanje kvaliteta i optimizovanje procesa kako bi se na najadekvatniji način izašlo u susret potrebama postojećih poslovnih partnera i proširio plasman na nova tržišta.

 

Vizija

Valjaonica bakra Sevojno je evropski lider u preradi bakra i proizvodnji širokog asortimana proizvoda od bakra i legura bakra, pre svega mesinga.