ORGANIZACIJA
Organizacija

Organizacija Valjaonice bakra Sevojno AD

Valjaonica bakra Sevojno AD je osnivač dva društva ograničene odgovornosti:

1. Valjaonica Metalurgija doo

2. Valjaonica Bezbednost doo čija je osnovna delatnost poslovi zaštite imovine i lica, instalacija tehničkih sistema zaštite, a osim navedenog, društvo je registrovano i za određene dopunske delatnosti iz oblasti bezbednosti, preventive u oblasti zaštite od požara, poslove koji se odnose na tehničke sisteme bezbednosti, njihovu ugradnju i održavanje opreme, video nadzor itd.

U okviru Valjaonice bakra Sevojno AD rade i posebne organizacione jedinice koje pružaju usluge trećim licima:

1. Femod (Fabrika elektromašinske opreme i delova) se bavi izradom i reparacijom elektromašinske opreme i delova prvenstveno za mašine u metalurgiji, industriji prerade nafte, hemijskoj industriji, hidro i termoelektranama, topioničkim i livnim postrojenjima itd. Femod proizvodi sve vrste hladnjaka, hladnjake za izmenjivače toplote, indukcione namotaje, visokoorebrene cevi, alate za primenu u metalurgiji. Bavi se i ostalim opštim mašinskim i elektro radovima.

2. Ambalaža proizvodi ambalažne jedinice od drveta i kartona za potrebe matičnog društva, kao i za treća lica. Vrši i fitosanitarni toplotni tretman gotove ambalaže od drveta u skladu sa zahtevima svetskog tržišta, što se potvrđuje prepoznatljivim obeležjima na ovim jedinicama.

3. Standard pruža usluge ishrane zaposlenima Valjaonice bakra Sevojno AD, kao i trećim licima, a obavlja i druge vidove ugostiteljskih usluga. Kontakt: lvasiljevic@vbs.co.rs

ORGANIZACIONA ŠEMA VALJAONICE BAKRA SEVOJNO