VLASNICKA-STR
Vlasnička struktura

Vlasnička struktura Valjaonice bakra Sevojno je sledeća:

Privatizacija fabrike izvršena je 2004. godine a većinski vlasnik postaje Konzorcijum East Point Holdings Ltd. Nakon privatizacije realizovan je obiman investicioni ciklus, što je unapredilo proizvodno tehnološku mogućnost fabrike a kvalitet proizvoda podiglo na viši nivo.