zastita-na-radu
Zaštita na radu

U Valjaonici bakra Sevojno bezbednost i zdravlje na radu imaju veliki značaj jer jedino bezbedan rad, zdrava i bezbedna radna sredina omogućavaju maksimalnu produktivnost.

Valjaonica bakra Sevojno je, među prvima u okruženju, 2008.godine izvršila procenu rizika na radnim mestima i u radnoj okolini iz koje je utvrđen broj radnih mesta sa povećanim rizikom kao i to koje su opasnosti, štetnosti i rizici na svakom radnom mestu. Svi radnici zaposleni na ovim radnim mestima redovno se upućuju na periodičan lekarski pregled i na taj način im se prati zdravstveno stanje.

Svim radnicima Valjaonice bakra Sevojno dodeljena je propisana lična zaštitna oprema pri čemu se kontinuirano vodi računa o kvalitetu zaštitne opreme.

U Valjaonici bakra Sevojno vrše se periodični pregledi opreme za rad i i uslova radne okoline od strane ovlašćenih ustanova, kao i pregled izolacione opreme i opreme Službe spašavanja.

Interes Valjaonice bakra Sevojno je rad koji je bezbedan i neugrožavajući za radnika. Ovakvim pristupom, menadžment i zaposleni u fabrici beleže trend smanjenja broja povreda na radu a cilj je smanjiti ih na najmanju moguću meru.