PROIZVODI
Proizvodi

Proizvodni program VBS

Osnovne grupe proizvoda

Osnovnu delatnost Valjaonica bakra Sevojno čine prerada bakra i legura bakra valjanjem, presovanjem i izvlačenjem u standardne poluproizvode: limove, trake, folije, lamele, rondele, cevi, šipke, šine, profile i žice.

U našim pogonima lije se i prerađuje više vrsta čistog bakra dezoksidisanog fosforom, širok spektar legura bakra sa cinkom – mesinzi kao dvokomponentni i trokomponentni (olovni mesinzi, specijalni mesinzi sa kalajem, aluminijumom i niklom).