presovani-i-vuceni-profili
Proizvodi

Proizvodni program VBS

Ambalaža

Valjaonica Ambalaža funkcioniše u okviru Valjaonice Bakra Sevojno AD, vlasništva kompanije East Point Metals.

Na korenima nekadašnje stolarske radionice, nastale tokom 50-tih godina u sklopu Valjaonice Bakra Sevojno, izrasla je moderna fabrika, koja se bavi proizvodnjom svih vrsta drvene ambalaže, kartonskih hilzni i kartonskih kutija.

Naša firma je organizaciono i kadrovski sposobna da potencijalnim kupcima i korisnicima ponudi proizvode, koji zadovoljavaju najširi spektar njihovih zahteva, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Po tim zahtevima,
a prvi u Srbiji, izgradili smo komoru za Fitosanitarni tretman. Naša tretirana ambalaža, sa numerom br.1, do sada je prešla granice svih kontinenata.

Proizvodnja ide putem usavršavanja postojećih i usvajanju novih tehnologija u svetu pakovanja i ambalaže a prateći propise domaćih i međunarodnih standarda.

KONTAKT

Valjaonica Ambalaza Sevojno D.O.O.
Prvomajska b.b. 31205 Sevojno, Srbija
Tel/fax: 031.532.836

PROIZVODNI PROGRAM

1. DRVENA AMBALAŽA
2. KARTONSKA AMBALAŽA
3. KARTONSKE HILZNE
4. FITOSANITARNI TRETMAN

1.1. SANDUCI
1.2. PALETE
1.3. RAMOVI

1.1.1. SANDUCI SA UVUČENIM CELIMA
1.1.2. SANDUCI SA BUKOVIM CELIMA
1.1.3. PLOČASTI SANDUCI

1.2.1. EURO PALETA
1.2.2. EURO PALETA SA POKLOPCEM
1.2.3. REŠETKASTA PALETA
1.2.4. PUNA PALETA
1.2.5. DEBELA PALETA
1.2.6. NAMENSKE PALETE

1.3.1. RAMOVI SA BUKOVIM CELIMA
1.3.2. RAMOVI SA USECENIM CELIMA

1. DRVENA AMBALAŽA
Proizvodnja svih vrsta ambalažnih jedinica, isključivo od čamove ( jela, smrča) i bukove građe. Naš program karakteriše visoki spektar raznovrsne ambalaže od drveta kao sto su palete sa i bez poklopca u EURO standardima, sanduci i ramovi raznih dimenzija, oblika i namene, kao i ostala drvena ambalaža, a sve po specifikaciji i zahtevima kupca.

2. KARTONSKE KUTIJE
Izrada svih vrsta kartonskih kutija od troslojne i petoslojne lepenke (kartona) a u kvalitetu koje zahteva kupac. Ova proizvodnja je bazirana na produktivnim i tehnološki modernim mašinama, a kao rezultat toga su i kartonske kutije kvalitetne izrade i u dimenzijama male tolerancije.

3. KARTONSKE HILZNE
Proizvodnja kartonskih hilzni (cevi) dobijene tehnologijom namotavanja različitih vrsta papira. Ovu proizvodnju karakteriše izrada hilzni u više prečnika i dužina (po zahtevu kupca). Namena naših kartonskih hilzni je sveobuhvatna, počevši od hilzni za motanje svih vrsta folija, mrežica, tekstila, itisona, mebl štofa pa do motanja svi vrsta aluminijumskih, bakarnih, i drugih folija u branši industrije obojenih metala.

4. FITOSANITARNI TRETMAN
Valjaonica Ambalaža, sa ovim tretmanom, obezbeđuje svu svoju drvenu ambalažu namenjenu kako domaćem, tako i stranom tržištu, koje je u uslovima konkurencije sve zahtevnije. Kupcu obezbeđujemo svu prateću dokumentaciju Fitosanitarnog tretmana na srpskom i engleskom jeziku, kao dokaz da je data ambalaža prošla HTT tretman.

5. PROIZVODNJA I PRODAJA EKOLOŠKOH OGREVA (BRIKETA)
Firma se bavi i proizvodnjom briketa od drvene piljevine, namenjene za sve vrste peći, a kalorične vrednosti kao i kod svih vrsta uglja. Toplotna kalorična vrednost našeg briketa iznosi oko 20.000 kj/kg, ostavlja veoma malo pepela, a primena je veoma zastupljena kako u domaćinstvima tako i u privredi. Veličina i pakovanje briketa je raznovrsno, a po izboru kupca.

6. USLUGA SUŠENJA I PRODAJA SUŠENE GRADJE
Sušenje svih vrsta gradje, sa bilo kojim početnim stepenom vlage. Naše postrojenje, inače opremljeno najnovijom tehnologijom,obezbedjuje kao krajnji rezultat potpuno suvu gradju a za sve namene u drvnoj industriji.

EKOLOGIJA

Stalna briga i unapređenje životne sredine je jedan od strateških ciljeva što podrazumeva usklađivanje svih poslova sa postojećim zakonima kao i sprovođenje radnih obaveza u zdravom i bezbednom radnom okruženju. Ovim merama naša firma stiče i znatno povoljan status na ekološki zahtevnom zapadnom tržištu, na koje plasiramo preko 90% proizvoda.

FITOSANITARNI TRETMAN

Fitosanitarni tretman (HTT tretman) obezbeđuje da drvena ambalaža, namenjena tržištu koje zahteva taj tretman, bude fitosanitarno zaštićena. Ovu problematiku uzelo je u razmatranje i naše Ministarstvo poljuprivede, šumarstva i vodoprivrede , a kao rezultat izdat je nacrt „Uredbe o fitosanitarnim zahtevima, koje mora da ispuni drveni materijal za pakovanje u prometu preko državne granice i uslovima i postupcima njegovog tretiranja i označavanja“.
Ista uredba je usvojena, a naša firma je, pošto je sve uslove ispunila, izradila elektrotermičku komoru za navedeni tretman.

Uređaj za fitisanitarni tretman sastoji se od komore namenjene za smeštaj drvenog materijala ili ambalaže koja se tretira, sistema za komandu, kontrolu i nadgledanje, kao i sistem za merenje i beleženje temperature. Uz sve ovo navedeno kao rezultat urađenog toplotnog tretmana ide i sva prateca dokumentacija i to dijagram HTT tretmana na engleskom i srpskom jeziku i potvrda o obavljenom HTT tretmanu, po ovlašćenju Ministarsva za poljoprivedu, šumarstvo i vodoprivredu RS.

KVALITET

Pri proizvodnji ambalaže, kako drvene, tako kartonske, veoma je bitan izbor materijala koji se koristi za istu. Što se tiče drvene ambalaže, naša firma koristi kvalitetnu građu, i to iskljucivo čamovu (jela i smrča) i bukovu.
Građa se brižljivo bira i to takva da nema prisustva kore, žiška kao i mehaničkih oštećenja.

Kada je u pitanju kartonska ambalaža, koristimo kvalitetan višeslojan karton (po zahtevu kupca) kvaliteta EA LSSFS, koji u potpunosti zadovoljava sve zadate dimenzije.

Valjaonica Ambalaža svu proizvodnju ambalaže i isluga u ovoj delatnosti, bazira na Standardu JUS ISO 9001, koji je dokaz da naša firma prati sva događanja u svetu standarda, koji u velikoj meri štite, kako nas, tako i potencijalnog kupca u surovom svetu tržišta i konkurencije.