Tankozidne-cevi
Proizvodi

Proizvodni program VBS

Bakarne instalacione cevi

Instalacije od bakarnih cevi su efikasne i ekonomične, zadržavaju svoje osobine dug vremenski preiod pa samim tim imaju i produženo vreme servisa.

bakar-instalacione-cevi

Označavanje bakra i standardi prema kojima se proizvode bakarne  instalacione cevi

EN oznaka

EN koji definišu

 proizvode

Oznake prema drugim standardima

slovima

brojevima

DIN

ASTM

slovima

brojevima

Cu-DHP

CW024A

EN 1057
EN 12735-1
EN 13348

SF-Cu

2.0090

C 122 00

Asortiman bakarnih instalacionih cevi