Tankozidne-cevi
Proizvodi

Proizvodni program VBS

Cevi za medicinske gasove i vakuum

Cevi za medicinske gasove i vakuum proizvodimo u prema standardu EN 13348. Bakarne cevi proizvedene prema ovom standardu namenjene su za izradu cevovoda za distribuciju gasova u medicinskim ustanovama i laboratorijama koji se koriste pri radnom pritisku do 2000 kPa i za sisteme pod vakuumom.

bakar-cevi-za-med-gasove

Asortiman cevi za medicinske gasove i vakuum prema EN 13348

VRSTA BAKRA

DIMENZIJE, mm

OBLIK ISPORUKE

Spoljašnji prečnik

Debljina zida

Cu-DHP

8,0-22,0

0,5-2,0

kotur, spirala

8,0-54,0

0,5-2,0*

fabričke dužine (2-6 m) i fiksne (1-6 m) dužine

* u zavisnosti od spoljašnjeg prečnika

Cevi proizvodimo prema standardima EN, DIN, GOST, BS kao i prema drugim svetskim standardima, ali i prema specijalnim zahtevima kupaca. Specijalni zahtevi se mogu odnositi na uže tolerancije, zadovoljenje specijalnih tehnoloških osobina, uže područje mehaničkih osobina, posebne zahteve za kvalitet površine i ostale osobine koje treba da zadovolje odgovarjuću namenu.