presovani-i-vuceni-profili
Proizvodi

Proizvodni program VBS

Bakarna žica

Valjaonici bakra Sevojno je fleksibilna prema zahtevima tržišta uz široke mogućnosti u pogledu vrste materijala, dimenzija i kvaliteta prerade. Posedujemo mogućnost visokog stepena prerade i izvlačenja žice najfinijih dimenzija do najmanjeg prečnika Φ0,1mm. Za primenu u elektritehnici proizvodi se prema standardu EN 13601, a za opštu namenu prema standardu EN 12166.

Bakarnu žicu proizvodimo prema standardima EN, DIN, GOST, BS kao i prema drugim svetskim standardima, ali i prema specijalnim zahtevima kupaca. Specijalni zahtevi se mogu odnositi na uže tolerancije, zadovoljenje specijalnih tehnoloških osobina, uže područje mehaničkih osobina, posebne zahteve za kvalitet površine i ostale osobine koje treba da zadovolje odgovarajuću namenu.

bakarna-zica

Asortiman žica od bakra *

MATERIJAL

PREČNIK
(mm)

OBLIK ISPORUKE

Cu-HCP
Cu-ETP
Cu-DHP
Cu-DLP
Cu-OF

0,10 – 1,0

kalem,
kotur

1,0 – 8,0

kotur

Označavanje bakra i standardi prema kojima se proizvodi žica

EN

EN
za proizvode

Oznake prema drugim standardima

slovima

brojevima

DIN

ASTM

slovima

brojevima

Cu-HCP

CW021A

EN 13601

SE-Cu

2.070

C 10 300

Cu-ETP

CW004A

EN 13601

E-Cu58

2.0065

C 11 000

Cu-OF

CW008A

EN 13601

OF-Cu

2.0040

C 10 200

Cu-DHP

CW024A

EN 12166

SF-Cu

2.0090

C 12 200

Cu-DLP

CW023A

SW-Cu

2.0076

C 12 000

Elektrode za zavarivanje

Proizvodni program obuhvata gole elektrode koje se primenjuju za zavarivanje bakra i legura bakra dodavanjem, postupkom gasnog zavarivanja, zavarivanja Volframovom elektrodom u inertnom gasu (TIG postupak) i zavarivanje metala u inertnom gasu (MIG postupak).

 

Asortiman, interval temperature topljenja i primena*

LEGURA

INTERVAL TEMPERATURE TOPLJENJA

PRIMENA ZA OSNOVNE MATERIJALE
(deformisane ili livene)

DIN 1733

S-CuAg

2.1211

1070 do 1080

Bakar

S-CuSi3

2.1461

910 do 1025

Bakar, Cu-Si i CuMn legure

S-CuZn40Si

2.0366

890 do 910

Bakar – cink legure