presovani-i-vuceni-profili
Proizvodi

Proizvodni program VBS

Bakarni profili

Bakarni profili proizvode se u oblicima i kvalitetima definisanim u fabričkom KATALOGU, ili prema specijalnim zahtevima kupca.

Program obuhvata razne presovane i vučene profile za elektrokontakte, šuplje bakarne induktorske profile za namotaje indukcionih električnih peći (“induktorske cevi” poprečnog preseka do 1500 mm2) i kolektorske profile (CuAg).
bakarni-profili

Standardni program bakarnih profila*

VRSTA BAKRA ILI NISKOLEGIRANOG BAKRA*

POPREČNI PRESEK, mm2

OBLIK ISPORUKE

Cu-HCP, Cu-ETP

od 30 do 3000

Kotur težine 40 – 60 kg i
prave dužine do 4 m.

CuAg0,1; CuAg0,1P; CuAg0,03

od 20 do 1200

* Za komutatore
Označavanje bakra i legura za izradu profila

EN

Oznake prema drugim standardima

slovima

brojevima

DIN

ASTM

slovima

brojevima

Cu-HCP

CW021A

SE-Cu

2.0070

C 103 00

Cu-ETP

CW004A

E-Cu58

2.0065

C 110 00

CuAg0,1

CuAg0,1P

CuAg0,03