presovani-i-vuceni-profili
Proizvodi

Proizvodni program VBS

Mesingana žica

VBS ima mogućnost izrade mesingane žice u velikom broju legura, širokog dimenzionog asortimana i odličnog kvaliteta. Proizvodimo mesinganu žicu najfinijih dimenzija do najmanjeg precnika Φ0,05mm u skladu sa EN 12166.

Mesinganu žicu proizvodimo prema standardima EN, DIN, GOST, BS, i drugim svetskim standardima, ali i prema specijalnim zahtevima kupca. Specijalni zahetvi se mogu odnositi na uže tolerancije, zadovoljenje specijalnih tehnoloških osobina, uže područje mehaničkih osobina, posebne zahteve za kvalitet površine i ostale osobine koje treba da zadovolje odgovarjucu namenu.

mesingana-zica

Asortiman žica od mesinga *

MATERIJAL

PREČNIK
(mm)

OBLIK ISPORUKE

 

BEZOLOVNI MESINZI

CuZn5
CuZn10
CuZn15
CuZn20
CuZn30
CuZn33
CuZn36
CuZn37

0,05 – 0,60

kalem

0,60 – 1,50

čelični kalem,
kotur

1,50 – 8,0

kotur

MESINZI SA OLOVOM

CuZn36Pb1,5
CuZn36Pb3
CuZn38Pb2
CuZn39Pb2
CuZn39Pb3
CuZn40Pb2

2,0 – 8,0

kotur

Označavanje mesinga i standardi prema kojima se proizvodi žica

EN

EN
za proizvode

Oznake prema drugim standardima

slovima

brojevima

DIN

ASTM

slovima

brojevima

CuZn10

CW501L

EN 12166

CuZn10

2.0230

C 22 000

CuZn20

CW503L

EN 12166

CuZn20

2.0250

C 24 000

CuZn30

CW505L

EN 12166

CuZn30

2.0265

C 26 000

CuZn33

CW506L

EN 12166

CuZn33

2.080

C 26 800

CuZn36

CW507L

EN 12166

CuZn36

2.0335

C 27 000

CuZn37

CW508L

EN 12166

CuZn37

2.0321

C 27 200

CuZn40

CW509L

EN 12166

CuZn40

2.0360

C 28 000

CuZn36Pb1,5

2.0331

C 35 000

CuZn36Pb3

CW603N

EN 12166

CuZn36Pb3

2.0375

C 36 000

CuZn38Pb2

CW608N

EN 12166

CuZn38Pb1,5

2.0371

CuZn39Pb2

CW612N

EN 12166

CuZn39Pb2

2.0380

C 37 700

CuZn39Pb3

CW614N

EN 12166

CuZn39Pb3

2.0401

CuZn40Pb2

CW617N

EN 12166

CuZn40Pb2

2.0402

C 37 800