presovani-i-vuceni-profili
Proizvodi

Proizvodni program VBS

Mesingane šine i šipke

Mesingane šine i šipke zbog odlične obradivosti i sposobnosti oblikovanja, imaju široku primenu u raznim granama industrije. Šipke od mesinga namenjene za mašinsku obradu na obrtnim uređajima se proizvode prema standardu EN 12164, ukoliko su namenjene za preradu kovanjem prema standardu EN 12165, a za opštu namenu se izrađuju prema standardu EN 12163.

Mesingane šine od istih materijala, za opštu namenu izrađujemo prema standardu EN 12167.

mesing-sine-i-sipke

Asortiman*

LEGURA

POLUPROIZVOD

DIMENZIJE
mm

OBLIK ISPORUKE

BEZOLOVNI MESINZI

CuZn37

CuZn40

Šine

Debljina:
2 – 15
Širina:
5 – 60*

Fabričke (2-4 m) i fiksne (1-4 m) dužine.

CuZn10
CuZn20
CuZn28
CuZn30
CuZn33
CuZn37
CuZn40

Okrugle šipke

3,0 – 80

Kvadratne šipke

4,0 – 50

Šestougaone šipke

4,0 – 60

MESINZI SA OLOVOM

CuZn36Pb1,5
CuZn36Pb3
CuZn38Pb2
CuZn39Pb2
CuZn39Pb3
CuZn40Pb2

Šine

Debljina:
2 – 15
Širina:
5 – 60*

Okrugle šipke do prečnika 18 mm i šestougaone do otvora ključa 16 mm mogu se isporučivati u koturu ili pravim dužinama,
(max. težina kotura 100 kg).
Prave dužine:
fabričke (2-4 m) i fiksne (1-4 m).

Okrugle šipke

3,0 – 80

Kvadratne šipke

4,0 – 40

Šestougaone šipke

4,0 – 65

Šuplja šipka (okrugla i šestougaona)

prema zahtevu kupca

*u zavisnosti od debljine
Označavanje mesinga i standardi prema kojima se proizvode šipke i šine

EN

EN
za proizvode

Oznake prema drugim standardima

slovima

brojevima

DIN

ASTM

slovima

brojevima

CuZn10

CW501L

EN 12163

CuZn10

2.0230

C 220 00

CuZn20

CW503L

EN 12163

CuZn20

2.0250

C 240 00

CuZn28

CW504L

EN 12163

CuZn28

2.0261

CuZn30

CW505L

EN 12163

CuZn30

2.0265

C 260 00

CuZn33

CW506L

EN 12163

CuZn33

2.080

C 268 00

CuZn36

CW507L

EN 12163
EN 12167

CuZn36

2.0335

C 270 00

CuZn37

CW508L

EN 12163
EN 12165
EN 12167

CuZn37

2.0321

C 272 00

CuZn40

CW509L

EN 12163
EN 12165
EN 12167

CuZn40

2.0360

C 280 00

CuZn36Pb1,5

2.0331

C 350 00

CuZn36Pb3

CW603N

EN 12164
EN 12167

CuZn36Pb3

2.0375

C 360 00

CuZn38Pb2

CW608N

EN 12163
EN 12164
EN 12165
EN 12167

CuZn38Pb1,5

2.0371

CuZn39Pb2

CW612N

EN 12164
EN 12165
EN 12167

CuZn39Pb2

2.0380

C 377 00

CuZn39Pb3

CW614N

EN 12163
EN 12164
EN 12165
EN 12167

CuZn39Pb3

2.0401

CuZn40Pb2

CW617N

EN 12163
EN 12164
EN 12165
EN 12167

CuZn40Pb2

2.0402

C 378 00