ravno-valjani-proizvodi
Proizvodi

Proizvodni program VBS

Bakarne trake i folije

Bakarne trake i folije za primenu u elektotehnici se izrađuju prema standardu EN 13599, za opštu namenu prema standardu EN 1652,  dok se trake za primenu u građevinarstvu izrađuju prema standardu EN 1172.

ravno-valjani-bakarne-trake-big

Asortiman

PROIZVODI

DIMENZIJE, mm

TRAKA

Debljina2) 0,1-4,0
Širina2) 6,0-1000
Masa kotura u kg po mm širine3) do 3,0
Unutrašnji prečnik kotura4) 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500 ili po zahtevu

FOLIJA

Debljina 0,07-0,05 za bakar
Širina 6,0-600
Unutrašnji prečnik kotura 75, 80, 100 ili po zahtevu
1)Fabrička legura, 2)Širina odgovara porudžbini debljine, 3)Zavisno od vrste legure, debljine i širine trake, 4)Na zahtev kupca isporuka na kalemu (hilzni) od čelika, kartona ili plastike.

Bakarne trake i folije izrađujemo prema standardima EN, DIN, GOST, BS kao i prema drugim svetskim standardima, ali i prema specijalnim zahtevima kupaca. Specijalni zahtevi se mogu odnositi na uže tolerancije, zadovoljenje specijalnih tehnoloških osobina, uže područje mehaničkih osobina i ostale osobine koje treba da zadovolje odgovarajuću namenu.