ravno-valjani-proizvodi
Proizvodi

Proizvodni program VBS

Bakrani limovi i ploče

Bakarni limovi i ploče za primenu u elektotehnici se izrađuju prema standardu EN 13599, za opštu namenu prema standardu EN 1652, prema standardu EN 1653 za sudove pod pritiskom, dok se limovi za primenu u građevini izrađuju prema standardu EN 1172.

bakarni-limovi-i-ploce

Asortiman

PROIZVODI

DIMENZIJE, mm

LIM

Debljina 0,3-10
Širina 500-1000
Dužina 500-4000

PLOČA

Debljina >10 (max. 150)
Širina 500-1100
Dužina po zahtevu

PASS,
LAMELA

Debljina 0,3-10
Širina 50-500
Dužina 500-3000
1)Fabrička legura, 2)Širina odgovara porudžbini debljine, 3)Zavisno od vrste legure, debljine i širine trake, 4)Na zahtev kupca isporuka na kalemu (hilzni) od čelika, kartona ili plastike.

Bakarni limovi i ploče izrađujemo prema standardima EN, DIN, GOST, BS kao i prema drugim svetskim standardima, ali i prema specijalnim zahtevima kupaca. Specijalni zahtevi se mogu odnositi na uže tolerancije, zadovoljenje specijalnih tehnoloških osobina, uže područje mehaničkih osobina i ostale osobine koje treba da zadovolje odgovarajuću namenu.