ravno-valjani-proizvodi
Proizvodi

Proizvodni program VBS

Mesingani limovi i ploče

Mesingani limovi i ploče za opštu namenu izrađuju se prema standardu EN 1652, prema standardu EN 1653 za sudove pod pritiskom, dok se limovi za primenu u građevini izrađuju prema standardu EN 1172.

mesingani-limovi-i-plloce

Asortiman

PROIZVODI

DIMENZIJE, mm

LIM

Debljina 0,3-10
Širina 500-1000
Dužina 500-4000

PLOČA

Debljina >10 (max. 150)
Širina 500-1100
Dužina po zahtevu

PASS,
LAMELA

Debljina 0,3-10
Širina 50-500
Dužina 500-3000
1

Mesingani limovi i ploče izrađujemo prema standardima EN, DIN, GOST, BS kao i prema drugim svetskim standardima, ali i prema specijalnim zahtevima kupaca. Specijalni zahtevi se mogu odnositi na uže tolerancije, zadovoljenje specijalnih tehnoloških osobina, uže područje mehanički osobina i ostale osobine koje treba da zadovolje odgovarajuću namenu.