headerPhotos-onama
Zaposlenje

Valjaonica bakra Sevojno AD je kompanija sa velikom tradicijom, koja postoji od 1952. godine. Razvoj kompanije značio je i razvoj i izgradnju grada Užica, ali i razvoj čitave Zapadne Srbije. Kroz dugu istoriju, Valjaonica je zaposlila i razvila zaposlene koji su obeležili celu granu industrije obojene metalurgije.

Danas se Valjaonica bakra Sevojno suočava sa velikom smenom generacija. Novom vremenu potrebni su novi ljudi koji su spremni da brzo prihvataju izazove koje diktiraju promene na svetskom tržištu obojenih metala.

U cilju obnavljanja kadrova Valjaonica bakra Sevojno otvorena je za saradnju sa svima koji žele da rade u izazovnim, dinamičnim uslovima i da dugoročno ulažu u svoje profesionalno usavršavanje. Želimo da sarađujemo sa energičnim, proaktivnim ljudima koji nove tržišne prilike vide kao izazove i koji su spremni da se potvrde kao vrhunski stručnjaci. Naš fokus je na profesionalcima bez radnog iskustva. Vredni i pouzdani stručnjaci pre svega metalurškog, zatim mašinskog, elektroničkog i elektrotehničkog usmerenja, kod nas su dobro došli.

Kontakt: posao@vbs.co.rs

Mi ne nudimo posao. Mi nudimo karijeru.